Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/safirshu/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/safirshu/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/safirshu/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/safirshu/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36
تکمیل بیمه بازنشستگی کارگران نی بر پس از 10 سال - سفیر شوشتر

تکمیل بیمه بازنشستگی کارگران نی بر پس از ۱۰ سال


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/safirshu/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

اینجا گویی آسمان نه چندان لاجوردی به زمین نزدیک تر است . جاده های کبوداهواز را که پشت سر می گذاری تابلوهای ملاثانی ، تو را به سمت شوشتر هدایت می کنند.

به گزارش سفیر شوشتر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نماینده شوشتر و گتوند، پرتوی داغ آفتاب و باد گاه و بی گاه نمناک شهر درتمام تنت تاب می خورند و درلحظه ای کوتاه  خیس عرق می شوی .دراین لحظه است که با تمام سلول های بودنت ، آفتاب خرما پزان  را که پیش از آن فقط اسمش را شنیده بودی برایت  در دیواری که نخل های کم ارتفاع  حاشیه جاده ساخته اند قابل فهم می شود . نمی دانم این جاده طولانی را با ماشینی پر ازهوای خنک می آیی و تنها منظره ها را تماشامی کنی و لذت می بری تا به شوشتر برسی  یا مجبوری پنجره ها را باز کنی و وگونه هایت را با بادنم داروشعله های بی رحم آفتاب شلاق بزنی ، نمی دانم .حال خودم و خیلی از کارگرهای نی بردیگررا اما خوب می دانم .

من یکی از کارگران ” نی بر ” مجتمع کشت و صنعت کارون ” هستم . جایی که من و حدود دوهزار کارگر دیگر در ۲۵ هزار هکتارزمین نی می بریم و کشت و کار می کنیم . حدود ۲ هزار و ۲۰۰ کارگر دیگر هم در بقیه بخش های این مجتمع  کار می کنند .

ما “نی بران “زیرهمین آفتاب داغ بی سایه  و بی صدای ابرهایی که برفرازمان می لغزند سال هاست که  برای زن و فرزندان خود عرق می ریزیم و کار می کنیم . زن و فرزندانی که شش ماه از سال دلمان لک می زند برای یک لحظه دیدن و بوئیدنشان .آخر خانه هایمان درآن دورهاست و خودمان اینجا . جای کوچکی برای خواب به ما داده اند که بعد از نی بری شب ها را در آن می گذرانیم و لحظه ها را می شماریم برای آن روزی که قرار است دست زن و بچه هایمان را بگیریم و نان به سفره هایمان ببریم . ماکارگران فصلی ای هستیم که تمام جان خود را برای کارمان گذاشته ایم . تاول دست هایمان را خوب نگاه کن !  یادگاروسایل قدیمی ای هستند که تا همین چند وقت پیش با آن نی می بریدیم تابرایت از نی ها کاغذ و نیشکر و هزار چیزجورواجوردیگردرست کنیم .به رنگ آفتاب سوخته چهره هایمان که خوب بنگری خود برایت قصه ها می گویند ازروزهایمان .

تاچندی پیش  اینجا گویی زمین سکوت کرده بود . چشم های ما تا   مدتی قبل درسکوتی نا آرام به نجوا سخن می گفت و حقی را می طلبید . من و خیلی از کارگرهای دیگربه این امید کار می کردیم که روزی بازنشسته شویم و روزی برسد که یک دل سیر بچه هایمان را ببینیم اما افسوس که کوتاهی هایی باعث شده بود حق بیمه ما در شش ماه سالی که کار نمی کردیم پرداخت نشود . ما به این گمان بودیم که بعد از ۳۰ سال کارسخت بازنشسته می شویم وسهمی از آسایش می بریم اما افسوس که ما فقط همان شش ماهی که کار می کردیم شامل مزایای بیمه می شدیم . باید بودی و می دیدی که چه زجرهایی کشیدیم و چه فریادها زدیم و هیچ کس صدایمان را نشنید اما همیشه صدایی در قلبمان می گفت : ” خدا بخیل نیست ” و امروز این صدا را محکم تر و بلند تر می شنویم و می دانیم که خداوند چقدر بخشنده است. بعد از سال ها کش و قوس دکترعلی ربیعی که خودمان بارها در رادیو و تلویزیون شنیده ام گفته است کارگر و کارگرزاده است صدای ما را شنید و بریدگی پرداخت بیمه ما کارگران نی بر را با کمک نمایندگان مجلس ، وزیرجهاد کشاورزی ، وزیر اقتصاد و بانک کشاورزی حل کرد.

حالا بچه های ما دست به آسمان برده اند و خدا را شکر می کنند و می دانند که با حل مشکل بازنشستگی ما دیگر مجبورنیستند ساعت ها به انتظار بمانند و خبری نشود . ما کارگرها امروز بعد از روزها و سال ها زجر، لبخند به لب داریم و این لبخند را مدیون آنانی هستیم که دروزارت تعاون،‌کارورفاه اجتماعی درد ما را شنیدند و برای آن تدبیر اندیشیدند.

به گزارش مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون‌،کارورفاه اجتماعی این ها مشاهدات خبرنگارانی بود که برای بازدید از مجتمع کشت و صنعت کارون به اهواز رفته و با کارگرانی که دارای مشکلات بیمه ای بودند به گفت و گو نشستند .

یکی از خبرنگاران که شادی وصف ناپذیر کارگران را به دلیل حل مشکلات بیمه ای دیده و شنیده بود خطاب به دکترعلی ربیعی وزیرتعاون،‌کارورفاه اجتماعی گفت : آقای دکترکاری کردید کارستان و دکتر ربیعی این چنین پاسخ داد :‌

دکترربیعی :‌ به کمک نمایندگان مشکل بازنشستگی کارگران نی بر حل شد.

وزیرتعاون‌،کارورفاه اجتماعی گفت :‌ نی برهای شوشتری کار طاقت فرسایی داشتند وبا ابزارووسایل ساده ای نی می بریدند وغالبا مجروح می شدند و بیمه بازنشستگی آن ها حدود ۱۰ سال به مشکل برخورده بود و هیچ کس نمی توانست برای آن تصمیم گیری کند.

دکترعلی ربیعی  ادامه داد :‌ مشکل این کارگران تنها مربوط به یک استان نبود و کارگران زحمت کش پراکنده در چهاراستان درگیراین مشکل بودند و حل مشکل بازنشستگی آن ها را بنده به تنهایی انجام  ندادم بلکه کمک دو نماینده شوشتر و گتوند و دزفول  دربه اتمام رساندن این کاربعداز حدود ۱۰ سال بود به تصمیم گیری نهایی رسید.

وی تاکید کرد : متاسفانه این افراد ازمنظر حقوقی بلاتکلیف بودنداما با کمک نمایندگان مجلس ، وزارت جهاد  کشاورزی ،وزارت اموراقتصاد ودارایی و وزارت تعاون‌،کارورفاه اجتماعی با هم مشارکت کردیم وجلسات فشرده ای دراین زمینه  برگزار و به لطف خداوند  تامین مالی آن انجام شد.

وزیرتعاون،‌کارورفاه اجتماعی یاد آورشد :‌ دکتر نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیزدر این زمینه  مساعدت کرد و بخشی از بار مالی آن را بانک کشاورزی به عنوان  کارفرما برعهده گرفت و بخشی را تامین اجتماعی از منابع خود تامین کرد و قراربراین  شد کمبودهای آن را خود ما جبران کنیم و خوشبختانه موضوع بیمه بازنشستگی نی بران حل شد. ‌

دکترربیعی درپاسخ به سوال دیگر خبرنگاران نسبت به تشکر و قدردانی کارگران نی براهوازی گفت :‌خدا راشاکریم که سفره  کارگران خالی نماند و دغدغه روانی آنان  برطرف شد.این کارگران دارای  خانواده های پرجمعیتی هستند رسیدن آن ها به آرامش فکری ، روانی و حقوقی شان بزرگترین سعادت ماست.

وی با اشاره به اینکه از خوشحالی کارگران و کار مهمی که انجام شده است بسیار خرسند است یاد آورشد :‌ درشبی که مشکل کارگران حل شد خواب راحتی داشتم وخوشحالم بالاخره کار مهمی برای این قشرزحمت کش  صورت گرفت و امیدوارم کماکان بتوانیم مشکل سایر کارگران نی برو هرکارگری را که در هرجایی مشکلی دارد را نیز حل کنیم.

وزیرتعاون‌،کارورفاه اجتماعی اضافه کرد :‌ کارگران می دانند هم نمایندگان خادم آن ها هستند و هم احساس می کنند که ما در کنارشان   و خادمشان هستیم . به این لحاظ درک می کنند درحل شدن آن چه   که حل نمی شد  دل سوزی وجود داشته و هم دردی و فعالیت جهادی بوده به حل مشکل منجر شده است.

دکترربیعی از تمام دستگاه ها خواست برای حل مشکلات کارگران  با هم فکری درکنار یکدیگرقرار بگیرند .

وی همچنین خطاب به کارگران نی بر شوشتر گفت : این از احساس پاک کارگران است که فعالیت و زحمت را تشخیص می دهند و بنده هم از آن ها تشکر می کنم و می گویم ما کاری نکردیم و حق آن ها بر گردن ما بیش از این هاست و درمجموع این وظیفه ما بوده که پیش از این موضوع را حل کنیم و از تاخیر ۱۰ ساله آن پوزش می خواهم.

*نماینده مردم شوشترو گتوند : مشکل کارگران نی بربا همت شجاعانه دکتر ربیعی حل شد.

دربین مشاهدات خبرنگارانی که با کارگران نی بر گفت و گو می کردند از نمایندگان مردم شوشتر و گتوند و دزفول  نیز قدردانی می شد اما این دو نماینده خود برای قدردانی از دکترربیعی به وزارت تعاون،‌کارورفاه اجتماعی آمده بودند و حرف هایی برای گفتن داشتند.

حجت‌الاسلام سید محمد سادات ابراهیمی ، نماینده مردم شوشترو گتوند گفت : این کارگران به دلیل فصلی بودن شغل خود درمدت شش ماه از سال وزمانی که فعالیت می کردند شامل بیمه بودند اما درشش ماه  بعدی یمه به آن ها تعلق نمی گرفت . بنابراین تعداد زیادی از کارگران با ۳۰ سال سابقه کار حتی در سنین ۸۰-۷۰ سالگی نیز به دلیل این مشکل بیمه ای بازنشسته نمی شدند.

حجت‌الاسلام سید محمد سادات ابراهیمی خاطرنشان کرد : این مساله کارگران در دوره های گذشته مجلس شورای اسلامی نیز بررسی و در صحن علنی مطرح شد اما با روی کارآمدن وزرای مختلف مرتبط برای حل این مشکل متاسفانه اقدامی صورت نگرفت . اما باید بگویم که این اقدام وزیرتعاون،‌کارورفاه اجتماعی با همت شجاعانه دکترربیعی حل شد.

نماینده مردم شوشترو گتوند خطاب به وزیرتعاون،‌کارورفاه اجتماعی گفت :‌اگر شما وارد میدان نمی شدید به دلیل شرایط خاص نی بری این مشکل هم چنان بدون راه حل باقی می ماند. کارگران نی بر برای انی اقدام شجاعانه همیشه از شما سپاسگزارخواهند بود .

لینک کوتاه خبر:

https://safirshushtar.ir/?p=2735

۱ نظر

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

  • پربازدیدترین ها
  • داغ ترین ها

پربحث ترین ها

تصویر روز:

پیشنهادی: