انتقاد صریح آیت الله سلیمانی از عزل و نصب ها
آیت الله سلیمانی امام جمعه شوشتر؛

انتقاد صریح آیت الله سلیمانی از عزل و نصب ها

متاسفانه در سطح کشور ، استان و در شهر ما ( شوشتر) جابه جایی ها و عزل و نصب ها برای حل مشکل مردم نیست . مردم و حل مشکلات شان را در نظر نمیگیرند! مهره چینی هاییست برای اهداف دیگر !

کوچ مدیران دلسوز از شوشتر
اندر احوالات دانشکده علوم پزشکی شوشتر؛

کوچ مدیران دلسوز از شوشتر

مراسم معارفه آقای دکتر محمد افشار در سمت جدید مدیریت شبکه بهداشت و درمان و مجتمع آموزش عالی شهرستان مسجدسلیمان با حضور آقای ظاهری نماینده محترم شهرستانهای مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل و همچنین دکتر بوستانی معاونت آموزش و دکتر حسینی زاده مشاور رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در حالی انجام شد...

انتقاد صریح آیت الله سلیمانی از عزل و نصب ها
آیت الله سلیمانی امام جمعه شوشتر؛

انتقاد صریح آیت الله سلیمانی از عزل و نصب ها

متاسفانه در سطح کشور ، استان و در شهر ما ( شوشتر) جابه جایی ها و عزل و نصب ها برای حل مشکل مردم نیست . مردم و حل مشکلات شان را در نظر نمیگیرند! مهره چینی هاییست برای اهداف دیگر ! ؛
کوچ مدیران دلسوز از شوشتر
اندر احوالات دانشکده علوم پزشکی شوشتر؛

کوچ مدیران دلسوز از شوشتر

مراسم معارفه آقای دکتر محمد افشار در سمت جدید مدیریت شبکه بهداشت و درمان و مجتمع آموزش عالی شهرستان مسجدسلیمان با حضور آقای ظاهری نماینده محترم شهرستانهای مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل و همچنین دکتر بوستانی معاونت آموزش و دکتر حسینی زاده مشاور رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در حالی انجام شد...؛
تکذیبیه شرکت لاستیک سازی خوزستان
واکنش شرکت لاستیک سازی خوزستان؛

تکذیبیه شرکت لاستیک سازی خوزستان

در پی انتشار خبر اخراج تعدادی از پرسنل شرکت لاستیک سازی در پایگاه تحلیلی خبری سفیرشوشتر این شرکت نسبت به خبر مندرج واکنش نشان د اد. جهت تنویر افکار عمومی اصل تکذیبیه توسط این رسانه منتشر می­گردد.؛

انتخاب سردبیر