مراسم هشتمین سالگرد درگذشت استاد آبهمن علاءالدین

مراسم هشتمین سالگرد درگذشت استاد آبهمن علاءالدین

مراسم هشتمین سالگرد درگذشت استاد آبهمن علاءالدین در کرج ُ بر مزارش واقع در بقعه امامزاده طاهر (ع) ُ جمعه 16 آبان ُ از ساعت 14 الی 16برگزار میگردد. به گزارش سفیر شوشتر، بهمن علاالدین معروف به مسعود بختیاری (۱۳۱۹–۱۳۸۵) خواننده ترانه‌های محلی بختیاری‌ها یا لری بختیاری بود.بختیاری همچونلری خرم‌آبادی و لری بویراحمدی یکی از شاخه‌های زبان لری می‌باشد.بهمن علاءالدین مشهور به مسعود بختیاری یک استثناء در تاریخ موسیقی بومی عصر حاضر

انتخاب سردبیر