راهکارهای دانشگاه تهران برای تخلیه نمک گتوند

راهکارهای دانشگاه تهران برای تخلیه نمک گتوند

به گزارش سفیر شوشتر، رحیم میدانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به گزارش موسسه آب دانشگاه تهران درباره سد گتوند، اظهار کرد: نظر این سازمان این است که باید آب شور موجود در کف مخزن از سد خارج شود و قرار است بعد از اعلام نتیجه دانشگاه تهران و تایید نهایی آن پروژه

انتخاب سردبیر