کد خبر : 7039
تاریخ انتشار : پنجشنبه 25 تیر 1394 - 9:16
5,292 views

تاریخ مجلس در ایران و نمایندگان ادوار شوشتر را بشناسید

تاریخ مجلس در ایران و نمایندگان ادوار شوشتر را بشناسید

مجلس و نمایندگی در ایران قدمت چند هزار ساله دارد و در دوران مختلف نهادهایی بنام مجلس داشتند که در امور مملکتداری سهیم و در  تصمیم گیری های مشارکت داشتند.  سفیر شوشتر ، در عهد عیلام  کشور بصورت دولت شهر اداره می شد. هر شهر حاکم و فرمانروایی مستقل داشت و حاکمان و فرمانروایان دولت

مجلس و نمایندگی در ایران قدمت چند هزار ساله دارد و در دوران مختلف نهادهایی بنام مجلس داشتند که در امور مملکتداری سهیم و در  تصمیم گیری های مشارکت داشتند.

 سفیر شوشتر ، در عهد عیلام  کشور بصورت دولت شهر اداره می شد. هر شهر حاکم و فرمانروایی مستقل داشت و حاکمان و فرمانروایان دولت شهرها جمع می شدند و پادشاه عیلام را انتخاب میکردند. در مواقع بحرانی و جنگ حاکمان دولت شهرها دور هم جمع می شدند و تصمیم گیری میکردند و هرگاه از عملکرد پادشاه ناراضی بودند او را برکنار و یا حتی مجازات میکردند و فرد دیگری را به پادشاهی منصوب میکردند.

هرودودت پدر علم تاریخ در مورد مادها می نویسد:« دیوکس(دیااکو) دهقانی بود که مانند سایر مادی ها در ده می زیست و هر دهی زندگی جداگانه داشت. دیوکس به سبب کفایت و عدالت خواهی طرف رجوع عامه شد و مردم محکمات خود را نزد او می بردند. بعد از چندی او به این بهانه که رجوعات مردم زیاد است و نمی تواند به امور شخصی برسد، از این کار کنار گرفت. بر اثر این کناره گیری دزدی و اغتشاش قوت یافت و مردم جمع شدند گفتند، چون با این حال زندگانی سخت است بهتر آنست که شخصی را بر خود پادشاه کنیم تا امنیت را حفظ کند و ما با راحتی به کارهای خود بپردازیم». آنها بدین ترتیب دیوکس را انتخاب کردند و مادها هفت قبیله داشتند که سران آنها برای رفع مشکلات و انجام کارهای مهم دور هم جمع می شدند و تصمیم گیری می کردند.

هخامنشیان سه شورا(مجلس) مهم داشتند که پادشاهان با آنها مشورت میکردند و به غیر از کوروش و داریوش که خود جانشینانشان را تعیین کردند، بقیه جانشینان توسط این سه مجلس تعیین شدند و آنها عبارت بودند از: ۱-شورای  هفت خاندان نجیب: که در امور با آنها مشورت می شد و آنان حق رفت و آمد بدون اجازه به دربار را داشتند۲- شورای قضات شاهی: هرودوت گفته: «که شاه شورایی از قضات را در دربار داشت که از نخبه های ایرانی بوده اند و برای تمام عمر قضاوت می کردند و تنها در صورت عمل خلاف قانون از کار می افتادند و ایشان مامور دادگستری در ایران هستند و قوانین قدیم را تفسیر می کنند».۳- شورای عالی دربار: این شورای دولتی متشکل از دو شورای قبلی یعنی روسای هفت خاندان و شورای قضات شاهی  و رجالی از ایالات و شهرستانها بود.این شورا بنا به ضرورت احضار می شدند. این شورا در موارد مشکل و غامض تشکیل می شد و شاه با رجال مهم مشورت می کرد.

در ساختار حکومت اشکانیان دو شورا وجود داشت که شاه همواره می بایست آنها را طرف مشورت قرار دهد. اعضای این دو شورا منصوب نبودند. یکی از این دو شورا، مجلس خاندانی یا مجمع همه ی اعضای ذکور بزرگسالان خاندان سلطنت، و شورای دیگر مجلس بزرگان روحانی و غیر روحانی بود. این دو مجلس به همراه هم تشکیل«مجلس بزرگان» را می دادند که بر اعمال شاه نظارت داشتند و موافقت مجلس بزرگان در تعیین شاه جدید لازم بود.

مجلس به سبک نوین:

انقلاب مشروطه ایران از سال ۱۹۰۵ میلادی(۱۳۲۳ه.ق)  با اعتراض علما به مسیو نوز بلژیکی رییس گمرک ایران (  لباس روحانیت را پوشیده بود و علمای آن دوران آن را توهین به اسلام می دانستند) و به چوب بستن تاجران شکر توسط علاءالدوله حاکم وقت تهران(به دلیل گرانی شکر و پایین نیآوردن قیمت آن) و عدم رسیدگی عین الدوله نخست وزیر به دعاوی آنها شروع شد. علما با تحصن در شاه عبدالعظیم و مردم و رجال سیاسی مخالف عین الدوله در سفارت انگلیس تقاضای تأسیس عدالتخانه (مجلس) را داشتند. مظفرالدین شاه که بعد از برگشت از فرنگ به عین الدوله دستور تأسیس عدالت خانه و فراهم آوردن مقدمات آن را داده بود، بدلیل سهل انگاری و کم کاری عین الدوله در این امر،  او را برکنار کرد و مشیرالدوله را جایگزین او کرد و مشیرالدوله به صدارت رسید. در چهاردهم جمادی الثانی ۱۳۲۴(ه.ق) فرمان مشروطیت صادر گردید و در هیجدهم شعبان همان سال اولین مجلس شورای ملی ایران تشکیل و قانون اساسی تدوین شد و مظفرالدین شاه آن را در ذی القعده امضاء کرد و پنج روز پس از آن فوت کرد.

 

 

 

مجلس شورای ملی قبل از انقلاب:

نماینده ی مردم شوشتر حوادث مهم تعداد نمایندگان شروع و پایان(ه.ش)      دوره
سید علاءالدین مجلس اول توسط محمدعلی شاه به توپ بسته شد و تعطیل گردید. ۱۵۶ ۱۴/۷/۱۲۸۵ تا ۲/۴/۱۲۸۷      اول
                    _______ به دنبال اولتیماتوم دولت روس در ٣ دیماه ١٢٨٩ منحل شد. ۱۳۰ ۲۴/۸/۱۲۸۸ تا ۳۰/۱۰/۱۲۹۰ دوم
________ این دوره، پس از سه سال فترت در تاریخ ١۴ آذرماه ١٢٩٣ خورشیدی توسط احمد شاه قاجار افتتاح گردید. دوره سوم مجلس شورای ملی به علت شروع جنگ جهانی اول بیش از یک سال دوام نیافت. ۶۸ ۱۴/۹/۱۲۹۳ تا ۱۱/۸/۱۲۹۴ سوم
احتشام الدوله این دوره پس از ۵ سال و هفت ماه و هشت روز فترت در اول تیرماه ١٣٠٠ خورشیدی توسط احمدشاه قاجار گشایش یافت و در ٣٠ خرداد ١٣٠٢ پایان یافت. ۱۳۶ ۱/۴/۱۳۰۰ تا ۳۰/۳/۱۳۰۲ چهارم
میرزا سید حسن خان زعیمی(زعیم کارشانی) پنجمین دوره قانونگذاری در تاریخ ٢٢ بهمن ماه ١٣٠٢ خورشیدی افتتاح شد. در این دوره بود که سلطنت قاجاریه منحل شد و مجلس مؤسسان در ٢١ آذرماه همان سال سلطنت را به پهلوی داد. مجلس پنجم در تاریخ ٢٢ بهمن ١٣٠۴ خاتمه یافت. ۱۳۶ ۲۲/۱۱/۱۳۰۲ تا ۲۱/۱۱/۱۳۰۴ پنجم
میرزا مهدی خان بنی سلیمان ‌دوره ششم قانونگذاری در تاریخ ١٩ تیرماه ١٣٠۵ خورشیدی توسط رضا شاه افتتاح و در تاریخ ٢٢ مرداد ماه ١٣٠٧ پایان یافت. ۱۳۶ ۱۹/۴/۱۳۰۵ تا ۲۲/۵/۱۳۰۷ ششم
_____ ۱۳۶ ۱۴/۷/۱۳۰۷ تا ۱۴/۸/۱۳۰۹ هفتم
_____ ۱۳۶ ۲۴/۹/۱۳۰۹ تا ۲۵/۱۰/۱۳۱۱ هشتم
_____ طرح تأسیس دانشگاه تهران در این دوره تصویب شد ۱۳۶ ۲۴/۱۲/۱۳۱۱ تا ۲۴/۱/۱۳۱۴ نهم
_____ ۱۳۶ ۱۵/۳/۱۳۱۴ تا ۲۲/۳/۱۳۱۶ دهم
_____ ۱۳۶ ۲۰/۶/۱۳۱۶ تا ۲۷/۶/۱۳۱۸ یازدهم
_____ در شهریور  سال۱۳۲۰ بود که ایران به اشغال نیروهای متفقین درآمد و رضا شاه از سوی انگلیسی ها وادار به استعفا گردید و سلطنت به پسرش محمدرضا واگذار شد. ۱۳۶ ۳/۸/۱۳۱۸ تا ۹/۸/۱۳۲۰ دوازدهم
میرزا محمود خان ناصری(مصدق الدوله) توسط محمد رضا شاه پهلوی افتتاح و در تاریخ اول آذر ١٣٢٢  پایان یافت. ۱۳۶ ۲۲/۸/۱۳۲۰ تا ۳۰/ ۸/۱۳۲۲ سیزدهم
______ ۱۳۶ ۶/۱۲/ ۱۳۲۲ تا ۲۱/۱۲/۱۳۲۴ چهاردهم
ابوالقاسم بهبهانی ۱۳۶ ۲۵/۴/۱۳۲۶ تا ۶/۵/۱۳۲۸ پانزدهم
محمد ابریشم کار ‌شانزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ ٢٠ بهمن ماه ١٣٢٨ خورشیدی با نخستین دوره مجلس سنا توسط محمدرضا شاه پهلوی پس از شش ماه و سیزده روز فترت افتتاح گردید. تعدادی از کرسی‌های این مجلس در اختیار جبهه ملی قرار گرفت و مصدق و دوستانش مباحث مربوط به نفت را که در دوره پانزدهم مطرح شده بود در این دوره ادامه دادند. در تاریخ ٢٠ مهرماه، مصدق رهبر اقلیت ملی مجلس، دولت را در مورد مسئله نفت استیضاح کرد. در روز سوم اسفند ١٣٢٩، پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت ایران به مجلس داده شد و پس از تصویب مجلس در ٢۴ اسفند ١٣٢٩ در ٢٩ اسفند به تصویب مجلس سنا رسید در همین دوره با تمایل نمایندگان مجلس، دکتر مصدق در اردیبهشت ١٣٣٠ به نخست وزیری انتخاب گردید. مجلس شانزدهم در ٢٩ بهمن ١٣٣٠ خاتمه یافت. ۱۳۶ ۲۰/۱۱/۱۳۲۸ تا ۲۹/۱۱/۱۳۳۰ شانزدهم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از ١٣۶ کرسی نمایندگان فقط ٧٩ کرسی آن دارای نماینده بود. به دنبال درگیری مصدق با مخالفان، مصدق در ١٢ مرداد ١٣٣٢ طی رفراندومی دوره هفدهم مجلس شورای ملی منحل و شروع انتخابات دوره هیجدهم موکول به اصلاح قانون انتخابات کرد. شاه از فرصت عدم وجود مجلس استفاده کرده مصدق را عزل و زاهدی را به نخست وزیری گماشت. شاه طی فرمانی در ٢٨ آبان ١٣٣٢ دستور انحلال مجلسین را صادر کرد. ۱۳۶ ۷/۲/۱۳۳۱ تا ۲۸/۸/۱۳۳۲ هفدهم
عبدالحمید بختیار ۱۳۶ ۲۷/۱۲/۱۳۳۲ تا ۲۶/۱/۱۳۳۵ هیجدهم
عبدالحمید بختیار در این دوره بود که دوره اجلاسیه مجلس از دو سال به چهار سال تغییر یافت و تعداد نمایندگان از ١٣۶ تن به ٢٠٠ نفر افزایش پیدا کرد. ۲۰۰ ۱۰/۳/۱۳۳۵ تا ۲۹/۳/۱۳۳۹ نوزدهم
ابدال بختیار پس از انتخاب نمایندگان به دلیل اعتراضها انتخابات منحل شده و بار دیگر پس از برگزاری انتخابات مجلس بیستم در ٢ اسفند ١٣٣٩ افتتاح گردید. این مجلس در ١٩ اردیبهشت ١٣۴٠ توسط علی امینی منحل شد. ۲۰۰ ۲/۱۲/۱۳۳۹ تا ۲۹/۲/۱۳۴۰ بیست
دکتر علی اکبر حکیم شوشتری مجلس بیست و یکم پس از دو سال و سه ماه و بیست و پنج روز فترت، در تاریخ ١۴ مهرماه ١٣۴٢ خورشیدی ١٣٨٣ افتتاح گردید. در این دوره برای اولین بار شش زن نیز جزو منتخبین بودند. ۲۰۰ ۱۴/۷/۱۳۴۲ تا ۱۳/۷/۱۳۴۶ بیست و یک
دکتر علی اکبر حکیم شوشتری پذیرش قطعنامه شورای امنیت درباره بحرین و جدایی آن از ایران در روز پنجشنبه مورخ ٢۴ اردیبهشت ماه ١٣۴٩ در جلسه فوق‌العاده‌ای که بنا به تقاضای دولت تشکیل شده بود تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد. ۲۱۹ ۱/۷/۱۳۴۶ تا ۳۱/۶/۱۳۵۰ بیست و دوم
دکتر نعمت اله جزایری ۲۱۹ ۲۳/۶/۱۳۵۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ بیست و سوم
سید عبدالله صدیق زاده آخرین انتخابات دوران حکومت پهلوی بود که در تاریخ ١٧ شهریور ١٣۵۴ برابر با افتتاح شد. در این دوره مجلس بخاطر فضای انقلابی که در کشور بوجود آمده بود پنج نخست وزیر در طی چهار سال روی کار آمدند که هیچ یک از آنها موفق به ادامه کار نشدند. سرانجام بدنبال مبارزات قهرمانانه ملت ایران و استعفای بسیاری از نمایندگان و سقوط رژیم سلطنتی، عمر مجلس بیست و چهارم نیز در ٢١ بهمن ١٣۵٧ به پایان رسید. ۲۶۸ ۱۷/۶/۱۳۵۴ تا ۲۱/۱۱/۱۳۵۷ بیست و چهارم

نمایندگان شوشتر در مجلس شورای اسلامی بعد از انقلاب:

دوره شروع و پایان نماینده شوشتر
اول ۷/۳/۵۹    تا      ۶/۳/۶۳ سید محمد جواد شرافت- سید محمد تقی آل غفور
دوم ۷/۳/۶۳    تا      ۶/۳/۶۷ سید محمد کاظم امام موسوی
سوم ۷/۳/۶۷      تا   ۶/۳/۷۱ سید محمد کاظم امام موسوی
چهارم ۷/۳/۷۱      تا   ۶/۳/۷۵ ذبیح الله کریمی
پنجم ۷/۳/۷۵     تا   ۶/۳/۷۹ دکتر محمد علی شیخ
ششم ۷/۳/۷۹    تا   ۶/۳/۸۳ دکتر محمد علی شیخ
هفتم ۷/۳/۸۳     تا  ۶/۳/۸۷ دکتر محمد علی شیخ
هشتم ۷/۳/۸۷    تا ۶/۳/۹۱ سید محمد سادات ابراهیمی
نهم ۷/۳/۹۱   تا  ۶/۳/۹۵ سید محمد سادات ابراهیمی
دهم ۷/۳/ ۹۵   تا  ۶/۳/۹۹    ؟؟؟

 

نویسنده : دکتر حسن مرداسی

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 21 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۲۱
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

همشهری پنجشنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۱

انشاءالله دوره ی دهم کاندیدی انتخاب بشود که شوشتر را از این بن بست خارج کند.

محمد جمعه , ۲۶ تیر ۱۳۹۴ - ۴:۱۲

اگر دسترسی به اسناد دارید و کانذیداهای هر دوره و تعداد آرایی که کسب کردند بنویسید خیلی خوب است.

شاهرخ جمعه , ۲۶ تیر ۱۳۹۴ - ۴:۲۱

آیا از نمایندگان قبل از انقلاب کسی در قید حیات است.

شهروند جمعه , ۲۶ تیر ۱۳۹۴ - ۴:۵۵

اگر بتوانید نمایندگان قبلی شوشتر را نیز معرفی و یا بیوگرلفی آنها را بنویسید ممنون می شویم

علی جمعه , ۲۶ تیر ۱۳۹۴ - ۵:۳۲

نمایندگان قبلی شوشتر الان چکار می کنند.

احمد جمعه , ۲۶ تیر ۱۳۹۴ - ۵:۳۸

در دوره ی اول بعد از انقلاب چه کسانی رقیب دکتر شرافت بودند.

علی جمعه , ۲۶ تیر ۱۳۹۴ - ۶:۰۱

کارهای تحقیقاتی در مورد انتخابات در سایتتان استفاده کنید خیلی بهتر است از آن که از کاندید خاصی حمایت کنید.

شاهین دوشنبه , ۲۹ تیر ۱۳۹۴ - ۸:۰۴

از نمایندگان قبل از انقلاب کسی زنده است. اگر عکس آنها را دارید بزنید خیلی جالب می شود.

الیاس دوشنبه , ۲۹ تیر ۱۳۹۴ - ۸:۰۷

لطفا اگر دسترسی به کاندید های بعد از انقلاب دارید و در قید حیات هستند مصاحبه کنید.

محمدرضا دوشنبه , ۲۹ تیر ۱۳۹۴ - ۸:۰۸

احسنت بر سفیر شوشتر.

بهنام چهارشنبه , ۳۱ تیر ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۶

سفیر شوشتر رسالتش را خوب انجام می دهد

حسینی پناه چهارشنبه , ۳۱ تیر ۱۳۹۴ - ۱۹:۰۶

امید است نماینده بعدی فردی غیر از نمایندگان قبلی وفردی متخصص وکاردان ونخبه باشد تا انشاالله شوشتر کمی تغییر کند ومردم این تغییر را احساس کنند.

عباس جمعه , ۲ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۳

وقتی رای میخواهند مردمی می شوند و هنگامیکه رای آوردند ستادی می شوند فقط میگویند بچه های ستاد. متاسفم

احمدی دوشنبه , ۵ مرداد ۱۳۹۴ - ۶:۵۷

انشاالله این دوره مردم انتخابات پرشوری برگزار خواهند کرد.

شایان یکشنبه , ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۷:۱۳

رسانه ها باید به مردم آگاهی و اطلاعات در مورد کاندیداها بدهند.

قباد جمعه , ۱۶ مرداد ۱۳۹۴ - ۷:۵۳

سلام آقایان عبدالمجید بختیار وابدال بختیار نماینده شوشتر نبوده اند عبدالمجیدنماینده اردل بوده وعبدالحمید نماینده شوشتر بوده است

شاهرخ دوشنبه , ۱۶ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۵

در مورد انتخابات جدید شهرستان بیشتر مطلب بنویسید.

علیرضا دوشنبه , ۱۶ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۷

خبرنگاران میتوانند در انتخابات نقش مؤثری در آگاهی دادن به مردم داشته باشند.

احمد علی شنبه , ۲۱ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۹

مطالب انتخاباتی بیشتری بزنید

محسن طبیب زاده چهارشنبه , ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۳

وکیل بایستی شجاع ، توانمند ، با هوش ، دلسوز و مجرب باشه

ناصر بورد این همه رو داره و تجربه کرده
با این تفاوت که در دستش یک برنده تحول آفرین داره

ازش سئوال کنید و جواب بگیرید .
اگه حمایتش کنین ، حمتا بهترین انتخاب کننده نمایندگان ادواری شوشتر و بلکه ایران خواهید شد
قبلا این افتخار رو بشما تبریک میگم

نورالله چهارشنبه , ۳ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۱

اگر امکان دارد اسامی کاندیداهای هر دوره و آرای بدست آمده

انتخاب سردبیر