دعوت گزینشی خبرنگاران تا کی

دعوت گزینشی خبرنگاران تا کی

شورای سلامت شهرستان شوشتر در حالی برگزار شد که در این جلسه به‌صورت همانند جلسات 15 ماه اخیر از خبرنگاران پایگاه تحلیلی خبری سفیر شوشتر و دوهفته‌نامه نبض شوشتر دعوتی به عمل نیامد؛
پیش بینی تولید ۱۴۵ هزار تن شکر خام

پیش بینی تولید ۱۴۵ هزار تن شکر خام

تلاش می کنیم برداشت نیشکر در فروردین 1399 به اتمام رسیده و سال زراعی 1400-1399 به فضل الهی و با همت همکاران کارون بزرگ، سال درخشان و سرنوشت سازی برای تولید شکر برای نخستین بار در ایران باشد؛

انتخاب سردبیر