نماز جمعه تریبون مقدس اقتدار امت اسلامی است

نماز جمعه تریبون مقدس اقتدار امت اسلامی است

علی بهرامی رئیس اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی شوشتر  امروز در گفتگو با سفیر شوشتر اظهار کرد: نماز جمعه به عنوان فریضه الهی و یک وظیفه شرعی در دین مبین اسلام ،ائمه ، احادیث ، آیات و روایات تایید بسیاری شده بر اقامه ی آن و به شکرانه پیروزی انقلاب اسلامی در سراسر ایران

انتخاب سردبیر