۲۵پروژه در هفته دولت در شوشتر به بهره برداری می رسد

۲۵پروژه در هفته دولت در شوشتر به بهره برداری می رسد

به گزارش سفیر شوشتر، حیدرنجفی روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهارکرد: بیشتر این پروژه هادر زمینه آموزش، عمران، برق رسانی، گاز رسانی ، آسفالت و بهسازی روستاها است. نجفی گفت: هفته دولت فرصتی است تا خدمات دولت و نظام را به اطلاع مردم برسانیم تا اعتماد مردم به دولت افزایش یابد. وی افزود:جذب

انتخاب سردبیر