۱۳۶ هزار تن گندم از مزارع شوشتر برداشت شد

۱۳۶ هزار تن گندم از مزارع شوشتر برداشت شد

به گزارش سفیر شوشتر، منوچهر رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در شوشتر، اظهار داشت: در فصل جاری زراعی ۱۳۶ هزار تن گندم آبی از مزارع شهرستان شوشتر برداشت شده است. وی  با اشاره به خرید ۱۳۶ هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان شوشتری افزود: تمام مطالبات کشاورزان به صورت نقد پرداخت شده

۷۵۰۰ تن گندم تضمینی از کشاورزان شوشتری خریداری شد

۷۵۰۰ تن گندم تضمینی از کشاورزان شوشتری خریداری شد

رئیس اداره تعاون روستایی شوشتر با اشاره به فصل برداشت گندم از مزارع گفت: از ابتدای فصل برداشت گندم از مزارع تاکنون ۷ هزار و ۵۰۰ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده است. به گزارش سفیر شوشتر، حسین بهداروندی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در شوشتر، اظهار داشت: برداشت گندم

انتخاب سردبیر