“گرادیسا” اسب افسانه ای اروپا در شوش/+تصاویر24قهرمانی در ایران و اروپا توسط گردیسا

“گرادیسا” اسب افسانه ای اروپا در شوش/+تصاویر24قهرمانی در ایران و اروپا توسط گردیسا

گرادیسا نام مادیانی است که درقاره اروپا متولد شده ، این اسب در هر کورسی که شرکت می کند قهرمان می شود جالب اینجاست که گرادیسا در 14 کورس پیاپی قهرمان شد. سفیر شوشتربه گزارش شوش نیوز،گرادیسا نام مادیانی است که درقاره اروپا متولد شده ، این اسب در هر کورسی که شرکت می کند قهرمان

انتخاب سردبیر