راه اندازی بیمارستان 32 تخته گتوند مطالبه جدی مردم این شهرستان است

راه اندازی بیمارستان 32 تخته گتوند مطالبه جدی مردم این شهرستان است

راه اندازی بیمارستان 32 تخته گتوند مطالبه جدی مردم این شهرستان است. سفیر شوشتر ،به گزارش خبر گزاری ایرنا حجت الاسلام ˈ سیدمحمد سادات ابراهیمی ˈ روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه راه اندازی بیمارستان 32 تخته گتوند از نیازهای اصلی مردم منطقه است اظهار داشت:این بیمارستان در حال حاضر

انتخاب سردبیر