جوانان شوشتر وگتوند از اشتغال در پتروشیمی مسجد سلیمان سهم دارند

جوانان شوشتر وگتوند از اشتغال در پتروشیمی مسجد سلیمان سهم دارند

 به گزارش سفیر شوشتر، سید محمد سادات ابراهیمی  در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره افتتاح پرو‍ژه پتروشیمی  مسجد سلیمان، خاطر نشان کرد:  بدیهی است  که موضوع  اشتغال هم اکنون یک موضوع ملی به شمار می‌آید  بنابراین هرپرو‍ژه ای که در کشور کلنگ زنی شود بدیهی است که مردم منطقه انتظار دارند که  نیروها از همان

انتخاب سردبیر