مراسم خاکسپاری مرحوم آ سید قپانی سادات ابراهیمی

مراسم خاکسپاری مرحوم آ سید قپانی سادات ابراهیمی

مراسم خاکسپارای سید جلیل القدرمرحوم آ سید قپانی سادات ابراهیمی در شعییبیه برگزار شد. به گزارش سفیرشوشتر،امروز مورخ92/12/29 راس ساعت 9:00 مراسم خاکسپاری پدر نماینده محترم شوشتر و گتوند در شعییبیه برگزار شد و در این مراسم اقشار مختلف مردم حضور داشتند. حضور نماینده ولی وفقیه در استان خوزستان،نمایندگان خبرگان رهبری،نمایندگان مجلس  استان خوزستان معاونت

انتخاب سردبیر