سه نرم افزار کاربردی برای افزایش سرعت نقل و انتقال داده ها

سه نرم افزار کاربردی برای افزایش سرعت نقل و انتقال داده ها

سفیر شوشتر به نقل از تابناک:بسیاری از کاربران نقل و انتقال داده ها را با روشهای معمول در ویندوز و با استفاده از ابزار ذاتی ویندوز اکسپلورر صورت میدهند. اما در این میان ابزارهایی وجود دارند که ضمن سرعت بخشیدن به فرایند نقل و انتقال فایلها و پوشه ها و به شکل کلی داده ها،

انتخاب سردبیر