وحدت ، کمال و تکریم انسانی رویکرد موسسه جمحور

وحدت ، کمال و تکریم انسانی رویکرد موسسه جمحور

به گزارش سفیر شوشتر، مهندس مهدی ویسی پور عضو هیئت مدیره موسسه فرهنگی اجتماعی جمحور اظهار داشت: موسسه فرهنگی و اجتماعی جمحور (جوانان مصمم حامی وحدت و رشد) توسط جمعی از جوانان جنوب که مصمم و معتقد به وحدت و رشد و تعالی هستند با بهره مندی از آیین دین مبین اسلام و التزام عملی

میزان توسعه‌ یافتگی استان خوزستان

میزان توسعه‌ یافتگی استان خوزستان

پایگاه تحلیلی  خبری سفیر شوشتر:مهندس مهدی ویسی پور نگارنده در مقاله پیش رو میزان توسعه‌یافتگی استان خوزستان را مورد واکاوی قرار می‌دهد. توسعه‌یافتگی جزء مفاهیمی است که از اواخر قرن نوزدهم  در غرب وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی شد. و به‌عنوان یک هژمونی بر محافل آکادمیک در اوایل قرن بیستم سایه انداخت. این واژه که در

نهضت عاشورا اولین نهضت پیشگام درجامعه اسلامی

نهضت عاشورا اولین نهضت پیشگام درجامعه اسلامی

پایگاه تحلیلی خبری سفیر شوشتر: قیام ابا عبدالله اولین نهضت دردوره اسلامی بوده ونسبت به دیگرنهضت ها پیشگام بود ومی تواند الگو باشد وبه ویژه که نهضت درونی است ودرون جامعه اسلامی رخ داده است. نهضت پیامبرنهضتی بیرونی است وعهده دارمسلمان شدن غیرمسلمان ها بود.قیام اباعبدالله نهضت اسلامی بود که مسلمان ها رامسلمان کند.بنابرین سرمشق

انتخاب سردبیر