پایگاه خبری سفیرشوشتر از هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز گرفت

پایگاه خبری سفیرشوشتر از هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز گرفت

سایت خبری تحلیلی سفیرشوشتر از سال گذشته درخواست خود جهت موافقت هیئت نظارت بر مطبوعات برای فعالیت به عنوان پایگاه خبری اینترنتی را از طریق سامانه جامع رسانه های کشور ارائه داده بود؛ مورد بررسی قرار گرفته و با موافقت این هیئت مجوز انتشار دریافت کرد. پایگاه تحلیلی خبری سفیرشوشتر با شروع فعالیت خود، اطلاع رسانی دقیق

انتخاب سردبیر