اسکان هشت هزار و۸۷مسافر نوروزی در مدارس شوشتر

اسکان هشت هزار و۸۷مسافر نوروزی در مدارس شوشتر

به گزارش سفیر شوشتر، علیرضا معینی روز دوشنبه اظهارکرد:از این تعداد مسافر اسکان داده شده پنج هزار و ۹۳۷نفر فرهنگی،یک هزار و۶۸۷نظامی و کارمند دولت و ۴۶۳نفر غیرفرهنگی بودند. وی افزود:۲۱مدرسه با ۱۹۲کلاس درس مجهز به امکانات رفاهی امسال برای اسکان مهمانان نوروزی در نظر گرفته شده بود. مدیرآموزش و پرورش شهرستان شوشتر ادامه داد:

اولین جلسه کمیته تعمیر وتجهیز پروژه مهر مورد برسی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان شوشتر

اولین جلسه کمیته تعمیر وتجهیز پروژه مهر مورد برسی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان شوشتر

با استعانت ازخداوند متعال اولین جلسه کمیته تعمیر وتجهیز پروژه مهر مدیریت آموزش وپرورش شهرستان شوشتر درتاریخ 8/4/93در دفتر مدیریت تشکیل شد . به گزارش سفیر شوشتر، با استعانت ازخداوند متعال اولین جلسه کمیته تعمیر وتجهیز پروژه مهر مدیریت آموزش وپرورش شهرستان شوشتر درتاریخ 8/4/93 در دفتر مدیریت تشکیل شد درابتدا آقای لطیفی معاون توسعه وپشتیبانی

انتخاب سردبیر