پیک های موتوری راهنمای مهمانان نوروزی می شوند

پیک های موتوری راهنمای مهمانان نوروزی می شوند

سفیر شوشتر به گزارش خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان استفاده از پیک های موتوری برای راهنمایی مهمانان نوروزی از ستاد تا مدرسه را از جمله اقدامات رفاهی مسافران در ایام اسکان عنوان کرد. محمد تقی زاده  گفت: تعداد یک هزار و 136 مدرسه با ظرفیت 10 هزار و 531 کلاس در ایام نوروز

انتخاب سردبیر