بیش از ۴۲برنامه متنوع به مناسبت هفته بسیج در شهرستان شوشتر اجرا می شود

بیش از ۴۲برنامه متنوع به مناسبت هفته بسیج در شهرستان شوشتر اجرا می شود

به گزارش سفیر شوشتر، سرگرد پاسدار محمدرضا کاکا عید روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهارکرد:این برنامه ها با رویکردی نوین در بخش برادران،خواهران و خانواده ها اجرا می شوند. وی افزود: بسیج از ابتدای تشکیل تا کنون با تکیه بر فرهنگ عاشورا و انتظار موفقیت های چشمگیری در همه عرصه ها به

انتخاب سردبیر