محسن رضایی در سومین سمپوزیوم بین‌المللی ایران 1404:

محسن رضایی در سومین سمپوزیوم بین‌المللی ایران 1404:

در همه کشورهای دنیا توسعه با رشد اقتصادی همراه است محسن رضایی با حضور با بیان اینکه یکی از مولفه‌های مهم سند چشم‌انداز رابطه اقتصاد ملی با انرژی است گفت: اقتصاد انرژی دارای عرضه، تولید، تقاضا و مصرف است و کمتر به بخش تقاضا توجه شده است و شاید بیشترین توجهات به سمت تولید و

انتخاب سردبیر