محسن رضايي در دیدار سفیر استرالیا:

محسن رضايي در دیدار سفیر استرالیا:

محسن رضايي در دیدار سفیر استرالیا: مذاكرات هسته‌اي مي‌تواند نقطه عطفي براي جلب اعتماد طرفين باشد دبير مجمع در ديدار آقاي پال فلي سفير استراليا در تهران با اشاره به روابط خوب دو كشور و نقش سفيران در تسهيل مناسبات در زمينه‌هاي تجاري و اقتصادي گفت: در دوره جديد، ايران آمادگي لازم را براي توسعه

انتخاب سردبیر