قرارداد گازرسانی به ۲۰روستای بخش میان آب شوشتر منعقد شد

قرارداد گازرسانی به ۲۰روستای بخش میان آب شوشتر منعقد شد

به گزارش سفیر شوشتر، عبدالحسین رحیمی روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا اظهارکرد: در این پروژه ۸۶کیلومتر شبکه گذاری و حدود سه هزار انشعاب در نظر گرفته شده است. وی اعتبار اجرای این پروژه را ۱۵۰میلیارد ریال عنوان کرد و گفت:طبق برنامه این پروژه ظرف یکسال به پایان می رسد. بخشدار میان آب شوشتر

انتخاب سردبیر