مشكلات بخش بهداشت ودرمان شهرستان هاي شوشتر وگتوند درديدار قائم مقام وزير بهداشت ودرمان بررسي شد

مشكلات بخش بهداشت ودرمان شهرستان هاي شوشتر وگتوند درديدار قائم مقام وزير بهداشت ودرمان بررسي شد

مشكلات بخش بهداشت ودرمان شهرستان هاي شوشتر وگتوند درديدار قائم مقام وزير بهداشت ودرمان بررسي شد. سفیر شوشتر به گزارش پايگاه اطلاع رساني فرمانداري شوشتر،اين جلسه با حضور دكتر سيد حسن امامي رضوي قائم مقام وزير بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي –حجت الاسلام سادات ابراهيمي نماينده مردم شوشتر وگتوند در مجلس شوراي اسلامي – مهندس نجفي

انتخاب سردبیر