علی پروین با رویای این تیم می خوابد/+عکس

علی پروین با رویای این تیم می خوابد/+عکس

این عکسی از همان تیمی است که علی پروین با رویایش هنوز می خوابد. همان تیمی که رحیم یوسفی و مرتضی فنونی زاده جوری توپ و مهاجمان حریف را می زدند که کسی جرات نمی کرد به هیجده قدم پرسپولیس نزدیک شود. سفیر شوشتر: به گزارش عصر ایران؛ احسان محمدی- علی پروین مدیرعامل پرسپولیس شده است.

انتخاب سردبیر