اسکان هشت هزار و۸۷مسافر نوروزی در مدارس شوشتر

اسکان هشت هزار و۸۷مسافر نوروزی در مدارس شوشتر

به گزارش سفیر شوشتر، علیرضا معینی روز دوشنبه اظهارکرد:از این تعداد مسافر اسکان داده شده پنج هزار و ۹۳۷نفر فرهنگی،یک هزار و۶۸۷نظامی و کارمند دولت و ۴۶۳نفر غیرفرهنگی بودند. وی افزود:۲۱مدرسه با ۱۹۲کلاس درس مجهز به امکانات رفاهی امسال برای اسکان مهمانان نوروزی در نظر گرفته شده بود. مدیرآموزش و پرورش شهرستان شوشتر ادامه داد:

انتخاب سردبیر