مهندسی معکوس ، راهی فراروی رسانه ملی

مهندسی معکوس ، راهی فراروی رسانه ملی

پایگاه تحلیلی خبری سفیر شوشتر: کارشناس ارشد روابط بین الملل و کارشناس اقتصادی /علیرضا سعیدآبادی    مهندسی معکوس بیشتر برای بازیابی محاسبات و دانش فنی بکاررفته در یک محصول کاربرد دارد.اما برای این که محصول یک فرایند بهتر بازشناخته شود می توان با این روش ، آن را به اجزای سازنده اش خرد کرد و

انقلاب ها می میرند؟

انقلاب ها می میرند؟

پایگاه تحلیلی خبری سفیر شوشتر: علیرضا سعیدآبادی /کارشناس ارشد روابط بین الملل و کارشناس اقتصادی ملت ها هر روز انقلاب نمی کنند. نهضت مشروطه در ایران اگر در زمان خود به نتیجه می رسید انقلاب اسلامی از پیش محقق شده بود. انقلاب شاید ناگزیرترین انتخاب یک ملت برای تغییر وضعیت موجود است. راه های متعددی

انتخاب سردبیر