شمار کارگران کشت و صنعت کارون به یک‌چهارم کاهش یافته است

شمار کارگران کشت و صنعت کارون به یک‌چهارم کاهش یافته است

شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون شوشتر، به عنوان بزرگ‌ترین کارخانه تولید شکر در ایران و خاورمیانه که در گذشته بیش از ۱۴هزار نفر نیروی انسانی داشت هم اکنون نیروی انسانی خود را به یک چهارم کاهش داده است/ به گفته کارفرما کاهش نیروی انسانی الزاما به معنی وضعیت نامناسب مجتمع نیست. دبیر خانه کارگر

انتخاب سردبیر