مجتمع عظیم  کشت و صنعت نیشکرکارون شوشتر به کدام سو می رود ؟

مجتمع عظیم کشت و صنعت نیشکرکارون شوشتر به کدام سو می رود ؟

به گزارش سفیرشوشتر،اصغر درویش زاده استاد دانشگاه و رئیس اسبق شورای اسلامی کار شرکت کشت و صنعت کارون طی مقاله ای نگاهی به شرکت کشت و صنعت کارون دیروز و امروز داشتند. اهمیت بزرگترین شرکت نیشکر در خاورمیانه و تاثیر آن بر تولید شکر  و همچنین اقتصاد  منطقه مخصوصا شهرستانهای شوشتر ، گتوند  ، دزفول

انتخاب سردبیر