اغتشاش در سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در کیش

اغتشاش در سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در کیش

درحالیکه برخی رسانه ها شب گذشته خبر داده بودند که در پی اغتشاش در سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در کیش، مسعود قانعی فرد فرماندار بندرلنگه و محمدحسین حسن بیگی بخشدار کیش را برکنار شدند، پیگیریهای خبرنگار «انتخاب» حکایت از آن دارد که این برکناری ها ربطی به ماجرای سخنرانی آیت الله هاشمی ندارد. به

انتخاب سردبیر