آغاز آماده سازی زمین چمن مصنوعی در شوشتر

آغاز آماده سازی زمین چمن مصنوعی در شوشتر

سفیر شوشتر به گزارش شورای شهر اسلامی شوشتر، با حمایت وهمکاری اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان وشوشتر،شهرداری وشورای اسلامی شهر شوشتر جهت گسترش وتجهیز اماکن ورزشی شهر عملیات ساخت یک زمین چمن مصنوعی بامتراژ 20&40با هزینه ای بالغ بر130 میلیون تومان درپارک داریون ساحلی آغاز شده است. گزارش تصویری مراحل آماده سازی و اجرای چمن مصنوعی  

انتخاب سردبیر