کاشت تعداد 450 نهال در خیابان عمار/+تصاویر

کاشت تعداد 450 نهال در خیابان عمار/+تصاویر

به گزارش سفیر شوشتر:شهرداری شوشتر با همکاری شورای اسلامی شهر و به ویژه کارگران زحمتکش شهرداری در مورخ92/12/08 تعداد450نهال در خیابان عمار کاشته شد.تا اولین قدم برای اجرای طرح  خیابان عمار توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر شوشتر انجام گیرد و امید است که تا قبل از فرا رسیدن سال جدید پیاده روهای منتهی به

انتخاب سردبیر