بازدید معاون رئیس جمهور از آثار تاریخی شوشتر

بازدید معاون رئیس جمهور از آثار تاریخی شوشتر

به گزارش  سفیر شوشتر، مسعود سلطانی‌فر مهندس سلطاني فر رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ساعاتی پیش به منظور بازدید از مناطق عملیاتی و پیوستن به کاروان‌های راهیان نور وارد اهواز شده بود و در ادامه سفر خود امروز از ساعت 14  وارد شوشتر شد. معاون رئیس جمهور در سفر به شوشتر قصد دارد

انتخاب سردبیر