مجتمع صیادی و گردشگری در شوشتر احداث می شود

مجتمع صیادی و گردشگری در شوشتر احداث می شود

مدیر کل میراث فرهنگی خوزستان گفت: مجتمع صیادی و گردشگری شوشتربا سرمایه گذاری بخش خصوصی راه اندازی می شود. سفیر شوشتر به نقل از خبر گزاری ایرنا، افشین حیدری دوشنبه در گفت و گو خود اظهار داشت: برای نخستین بار در کشور سایت گردشگری صیادی و پرورش ماهی در شهرستان شوشتر احداث می شودکه شامل گردشگری صیادی و

انتخاب سردبیر