نجات یک گربه جنگلی توسط یک معلم در شوشتر

نجات یک گربه جنگلی توسط یک معلم در شوشتر

به گزارش سفیرشوشتر این معلم ، گربه جنگلی را به یکی از مراکز درمانی در دانشگاه شهید چمران اهواز انتقال داد و با هزینه شخصی اقدام به مداوا نمود. – علی خدادادی در این خصوص گفت: در مسیر رفتن به محل کار خود بودم که با مشاهده این گربه سان که زخمی شده بود، آن

انتخاب سردبیر