تشریح زمان بندی ثبت نام مدارس شاهد در استان خوزستان

تشریح زمان بندی ثبت نام مدارس شاهد در استان خوزستان

مدیر کل آموزش و پرورش استان خوزستان زمان بندی ثبت نام مدارس شاهد دراستان راتشریح نمود.  به گزارش سفیر شوشتر،محمد تقی زاده گفت: زمان ثبت نام پایه اول دوره ابتدایی از3 تا 21 خرداد براساس امتیازبندی و پایه دوم تا ششم ابتدایی نیز از 31 خرداد جاری لغایت 17 تیر ماه 93و در صورت ظرفیت

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از ستاد اسکان اندیمشک+/تصاویر

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از ستاد اسکان اندیمشک+/تصاویر

مدیر کل اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان محمد تقی زاده هدف از بازدید ارزیابی نحوه خدمات رسانی به مهمانان ، بررسی وضعیت فیزیکی و بهداشتی مدارس و سنجش میزان رضایتمندی میهمانان فرهنگی می باشد. سفیر شوشتر به نقل از اندیمشک جوان،مدیر کل اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان محمد تقی زاده هدف از بازدید

انتخاب سردبیر