فرماندار شوشتر ضرورت هاي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه هارا برشمرد

فرماندار شوشتر ضرورت هاي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه هارا برشمرد

فرماندار شوشتر ضرورت هاي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه هارا برشمرد. به گزارش سفیر شوشتر،حيدر نجفي فرماندار شهرستان شوشتر عصر ديروز در جلسه مشترك  با مسئولين ادارات و دفاتر پيشخوان دولت  توضيحاتي درخصوص اجراي  اين قانون ارائه كرد . وي دراين باره افزود:با اجراي اين قانون دست دولت دراجراي طرح هاي عمراني بازتر مي شود

انتخاب سردبیر