مدیرکل آموزش فنی وحرفه‌ای خوزستان عنوان کرد

مدیرکل آموزش فنی وحرفه‌ای خوزستان عنوان کرد

پیوند آموزش و اشتغال با اجرای الگوی آموزشی بازارمحور در خوزستان مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان گفت: پیوند زنجیره آموزش و اشتغال، الگوی آموزشی بازار محور با راه‌اندازی 6 کارگاه درخوزستان اجرا می‌شود. به گزارش سفیر شوشتر،رحمان قلاوند امروز در گفت‌و‌گو ی خود  اظهار کرد: در راستای پیوند زنجیره آموزش و اشتغال، الگوی آموزشی بازارمحور با

انتخاب سردبیر