فولاد هفته بعد قهرمان می‌ شود؟

فولاد هفته بعد قهرمان می‌ شود؟

فولاد که یکشنبه 17 فروردین مسابقه ای حساس مقابل استقلال برگزار می‌ کند. در صورت پیروزی در آن مسابقه و البته توقف پرسپولیس و نفت مقابل راه آهن و گسترش فولاد یک هفته زودتر به قهرمانی لیگ دست خواهد یافت. به گزارش سفیر شوشتر به نقل از دانا، فاصله 3 امتیازی فولاد خوزستان و پرسپولیس در

انتخاب سردبیر