دبیرشورای عالی امنیت ملی :خبر اعدام مرزبان ایرانی قطعی نیست

دبیرشورای عالی امنیت ملی :خبر اعدام مرزبان ایرانی قطعی نیست

خبر اعدام مرزبان ایرانی قطعی نیست/برای از بین بردن جیش الظلم اقدامات سیاسی وعملیاتی طراحی کرده ایم/جیش الظلم را به خاک سیاه خواهیم نشاند به گزارش سفیر شوشتر به نقل از  رهیاب نیوز، دریابان شمخانی دبیرشورای عالی امنیت ملی در گفت وگو خود در خصوص آخرین وضعیت سربازان ایرانی که در اسارت جیش الظلم هستند اظهار

انتخاب سردبیر