رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی سلامت را ابلاغ کردند؛

رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی سلامت را ابلاغ کردند؛

توسعه كمی و كیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی/ تأمین عدالت و ارتقاء سلامت بویژه در مناطق غیربرخوردار و كمك اختصاصی به اقشار نیازمند/ برنامه ریزی برای تبدیل ایران به قطب پزشكی منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسلام به گزارش سفیر شوشتر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله

انتخاب سردبیر