فعالیت های بهزیستی شهرستان شوشتر در سال 1392 و برنامه های آینده این سازمان

فعالیت های بهزیستی شهرستان شوشتر در سال 1392 و برنامه های آینده این سازمان

به گزارش سفیرشوشتر سرپرست اداره بهزیستی شهرستان شوشتر از فعالیت های انجام شده در سال92 و برنامه های کاری این سازمان در سال 93 خبر داد.مشروح این اطلاعیه را ذیل خبر بخوانید. با سلام و تبريك سال جديد به همه همشهريان بخصوص معلولين ، خانواده هاي بي سرپرست و نيازمند تحت پوشش سازمان بهزيستي شهرستان شوشتر.

انتخاب سردبیر