ضرورت ایجاد یک فرهنگ واحد در خوزستان

ضرورت ایجاد یک فرهنگ واحد در خوزستان

استاندار خوزستان گفت: خوزستان باید به یک سری تفاهمات واحد برسد تا یک فرهنگ واحد داشته باشیم و یک سری مردم آشفته به لحاظ رفتاری نباشیم. به گزارش سفیر شوشتر، عبدالحسن مقتدایی در جلسه شورای اداری که امشب در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار داشت: ابلاغیه‌ای در خصوص خرید کالا و خدمات از تولیدات استانی به

انتخاب سردبیر