اقدام ۵۸ کاندیدای احتمالی شورای اسلامی شهر در شوشتر برای اخذ گواهی سوء پیشینه

اقدام ۵۸ کاندیدای احتمالی شورای اسلامی شهر در شوشتر برای اخذ گواهی سوء پیشینه

مصطفی سمالی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار رسانه های رسمی شوشتر، سفیرشوشتر و شوشترنامه اظهار کرد: تاکنون در شهرستان شوشتر برای کاندیداتوری در انتخابات شورای اسلامی شهر شهر ۵۸ نفر برای اخذ گواهی عدم سوءپیشینه اقدام کرده اند. وی افزود: این تعداد برای حضور در انتخابات شورای اسلامی شهر در شهرهای شوشتر، شرافت،

انتخاب سردبیر