ثبات مدیریت بهتر است یا تغییرات مکرر!!/شهرستان شوشتر نیازمند نگاه ویژه است

ثبات مدیریت بهتر است یا تغییرات مکرر!!/شهرستان شوشتر نیازمند نگاه ویژه است

به گزارش سفیر شوشتر، بی شک جایگاه آموزش و پرورش در هر برهه از زمان مهم و والا بوده که جا دارد به این جایگاه اهمیت ویژه و اساسی داده شود. در بیان اهمیت جایگاه آموزش و پرورش همین بس که توسعه و رشد هر جامعه‌ای به توانمندی‌های نیروی انسانی و مدیریت آن بستگی دارد

انتخاب سردبیر