روحانی در گفت‌و‌گوی زنده تلویزونی با مر‌دم هرمزگان:

روحانی در گفت‌و‌گوی زنده تلویزونی با مر‌دم هرمزگان:

                     یارانه حذف نمی‌شود/ تورم روز گذشته                       به 33 درصد رسید/ آغاز مرحله دوم هدفمندی یار‌انه‌ها در سال 93 رئیس‌جمهور با بیان اینکه ‌یارانه نقدی حذف نمی‌شود، گفت: تورم در روز گذشته به 33 درصد رسید.

انتخاب سردبیر