رهبر انقلاب:

رهبر انقلاب:

وظیفه امروز ما این است: مرزبندی صریح با دشمن و حفظ اتحاد اقوام حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: من از مسئولان كشور كه در مقابل دشمن موضع صریح می گیرند و منفعل نبودن ملت ایران و انقلاب اسلامی را صراحتاً اعلام می كنند، واقعاً تشكر می كنم و اینگونه موضع گیری های صریح در

انتخاب سردبیر