اولین پس لرزه سریال سرزمین کهن،در رسانه ملی روی داد

اولین پس لرزه سریال سرزمین کهن،در رسانه ملی روی داد

به گزارش سفیر شوشتر،«محمودرضا تخشید» مدیر گروه فیلم و سریال شبه سه سیما برکنار شد. اتفاقات و حواشی مربوط به سریال «سرزمین کهن» از جمله شایعات پیرامون این جابه جایی است. به گزارش سفیرشوشتر،با حکم «مجید زین العابدین» مدیر شبکه سه سیما، «محمودرضا تخشید» مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما برکنار شد. در

انتخاب سردبیر