در دانشگاه آزاد شوشتر بدون آزمون دانشجو پذیرش می شود/ واحد شوشتر به عنوان اولین واحد دانشگاهی با رتبه جامع در منطقه است

در دانشگاه آزاد شوشتر بدون آزمون دانشجو پذیرش می شود/ واحد شوشتر به عنوان اولین واحد دانشگاهی با رتبه جامع در منطقه است

غفار پوربختیار در گفت و گو با سفیر شوشتر اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر در راستای پاسخ به اشتیاق جوانان جویای علم و دانش و علاقمند به ورود به عرصه آموزش عالی ازتمام ظرفیتها و پتانسیلهای خود استفاده نموده است تا گامی هرچند اندک درعرصه علمی کشوربرداشته باشد تا بستری مناسب جهت ادامه تحصیل جوانان

انتخاب سردبیر