شنیده ها از گزینه های نهایی مدیرکلی ارشاد خوزستان/+تصویر

شنیده ها از گزینه های نهایی مدیرکلی ارشاد خوزستان/+تصویر

محمد جوروند رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرمشهر، علیرضا چرخابی مسئول ستاد ساماندهی سایت ها و پایگاههای خبری وخبرگزاری های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نعمت‌الله سلیمانی فرهنگی بازنشسته گزینه های جدی تصدی مدیر کلی فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان هستند به گزارش سفیرشوشتربه نقل از ایران انا،بر پایه این گزارش  محمد جوروند

انتخاب سردبیر