پاسخ به فراخوان مشاور اقتصادی رئیس جمهور: در برنامه های توسعه تجدید نظر کلی شود

پاسخ به فراخوان مشاور اقتصادی رئیس جمهور: در برنامه های توسعه تجدید نظر کلی شود

سفیر شوشتر به گزارش عصر ایران؛ سعید افشار – آقای مسعود نیلی مشاور محترم اقتصادی ریاست جمهوری از صاحب نظران خواسته اند که دیدگاههای خود در مورد مباحث مختلف پیرامون حل مشکلات اقتصادی و رسیدن سریعتر به استانداردهای توسعه را اعلام دارند و البته اشاره ای هم به برنامه استراتژی توسعه اقتصادی و صنعتی ایران داشته اند

انتخاب سردبیر